Uwaga! Jeżeli korzystasz z przeglądarki Google Chrome możesz mieć problem polegający na tym, że przy odtwarzaniu z prędkością 0,95 i 1,05 może być zmieniona tonacja. Aby tego uniknąć zdecydowanie polecam korzystanie z przeglądarki Firefox.

Bach Jan Sebastian – Aria na strunie G

Franck César – Panis Angelicus

Puccini Giacomo – O mio babbino caro

Puccini Giacomo – Nessun Dorma

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!